Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Έρευνα από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - ΕΙΦΚΔ
- Τρίτη 9 Απριλίου 2024 - 1:41 μ.μ. -
Aγαπητό μέλος της φοιτητικής κοινότητας 
 

Σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις σε μια σύντομη έρευνα που διεξάγεται από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων & Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας-ΕΙΦΚΔ (https://www.uom.gr/eif). Η ΕΙΦΚΔ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Ιδρύματος και των οργάνων διοίκησής του και έχει ως αποστολή της την προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Η Επιτροπή συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς στο ίδρυμα.

Στόχος της έρευνας είναι να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για απόκτηση ενημερότητας (επίγνωσης), γνώσεων και εκπαίδευσης σχετικά με ζητήματα ποικιλομορφίας/διαφορετικότητας, διακρίσεων και συμπερίληψης. Η ανατροφοδότησή σου μας είναι απαραίτητη ώστε ως Επιτροπή να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου. Σε παρακαλούμε να απαντήσεις με ειλικρίνεια!

(για να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο χρειάζεται να ‘στε συνδεδεμένος σε λογαριασμό @uom.edu.gr)