Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Information regarding the processing of personal data when conducting written or oral examinations using electronic means
- Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 - 12:50 π.μ. -

Click here to view information regarding the processing of personal data when conducting written or oral examinations using electronic means